web 2.0

۱۳۸۸ آبان ۱۷, یکشنبه

پی افکندم از نظم کاخی بلند **** که از باد و باران نیابد گزند

به نام خداوند جان و خرد   کزین برتر اندیشه برنگذرد
خداوند نام و خداوند جای  خداوند روزی ده رهنمای
خداوند کیوان و گردان سپه   فروزنده ماه و ناهید و مهر
ز نام و نشان و گمان برترست   نگارندهٔ بر شده پیکرست
به بینندگان آفریننده را   نبینی مرنجان دو بیننده را
نیابد بدو نیز اندیشه راه   که او برتر از نام و از جایگاه
سخن هر چه زین گوهران بگذرد   نیابد بدو راه جان و خرد
خرد گر سخن برگزیند همی   همان را گزیند که بیند همی
ستودن نداند کس او را چو هست   میان بندگی را ببایدت بست
خرد را و جان را همی سنجد اوی  در اندیشهٔ سخته کی گنجد اوی
بدین آلت رای و جان و زبان    ستود آفریننده را کی توان
به هستیش باید که خستو شوی   ز گفتار بی‌کار یکسو شوی
پرستنده باشی و جوینده راه   به ژرفی به فرمانش کردن نگاه
توانا بود هر که دانا بود   ز دانش دل پیر برنا بود
از این پرده برتر سخن‌گاه نیست  ز هستی مر اندیشه را راه نیست

۲ نظر:

ناشناس گفت...

salam TAVALODET MOBARAK
TAVALOD TAVALOD,TAVALODET mobarak
shimaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ناشناس گفت...

salam TAVALODET MOBARAK
TAVALOD TAVALOD,TAVALODET mobarak
shimaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa